Dodanie nowego użytkownika do bazy danych

Aby utworzyć użytkownika bazy danych należy zalogować się do Panelu klienta za pomocą konta administracyjnego

1. W kolejnym kroku klikamy na zakładkę serwer www i wybieramy polecenie „Bazy danych”.

 

 

2. Aby dodać użytkownika z dostępnej listy wybieramy bazę i klikamy na przycisk „>”.

 

 

3. Po otworzeniu listy użytkowników bazy danych klikamy na przycisk „Dodaj użytkownika”.

 

 

Na końcu potwierdzamy operację przyciskiem „zapisz”.

Czy artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Napisz!

Infolinia ogólna:
(61) 622 25 00

Infolinia dedykowana:
(61) 622 93 00

Tylko dla posiadaczy pakietów z dodatkiem "infolinia dedykowana"

Konto bankowe (mBank)
38 1140 1124 0000 5849 4900 1015

H88 S.A.
Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215 228,00 zł w pełni wpłacony.