CATCH-ALL

Włączenie tej opcji umożliwia otrzymywanie wszelkich wiadomości wysyłanych na nieistniejące adresy w Twojej domenie. Zwiększa ryzyko otrzymywania spamu, jednocześnie zapewniając, że otrzymasz na dane konto wiadomość niezależnie, czy ktoś prawidłowo wpisał część adresu znajdującą się przed znakiem @.

 

Aby skorzystać z tej opcji:

Zaloguj się do panelu jako administrator
Wybierz Serwer poczty i następnie Globalny antyspam.
Kliknij “Edytuj” przy domenie, której chcesz zmienić ustawienia antyspamowe
Domyślnie zaznaczoną jest opcja: “Odbijaj wiadomości do ich nadawcy” (Jeśli ktoś będzie próbował przesłać wiadomość na nieistniejący adres e-mail w Twojej domenie, otrzyma informację, że takie konto nie istnieje.)
Przełącz pole wyboru na: “Dostarcz wszystkie wiadomości do:…”
Z listy rozwijalnej wybierz jedno ze swoich kont, na które zostaną dostarczone przechwycone wiadomości.
Potwierdź wybór

 

Czy artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Napisz!

Infolinia ogólna:
(61) 622 25 00

Infolinia dedykowana:
(61) 622 93 00

Tylko dla posiadaczy pakietów z dodatkiem "infolinia dedykowana"

Konto bankowe (mBank)
38 1140 1124 0000 5849 4900 1015

H88 S.A.
Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215 228,00 zł w pełni wpłacony.