CATCH-ALL

Włączenie tej opcji umożliwia otrzymywanie wszelkich wiadomości wysyłanych na nieistniejące adresy w Twojej domenie. Zwiększa ryzyko otrzymywania spamu, jednocześnie zapewniając, że otrzymasz na dane konto wiadomość niezależnie, czy ktoś prawidłowo wpisał część adresu znajdującą się przed znakiem @.

 

Aby skorzystać z tej opcji:

Zaloguj się do panelu jako administrator
Wybierz Serwer poczty i następnie Globalny antyspam.
Kliknij “Edytuj” przy domenie, której chcesz zmienić ustawienia antyspamowe
Domyślnie zaznaczoną jest opcja: “Odbijaj wiadomości do ich nadawcy” (Jeśli ktoś będzie próbował przesłać wiadomość na nieistniejący adres e-mail w Twojej domenie, otrzyma informację, że takie konto nie istnieje.)
Przełącz pole wyboru na: “Dostarcz wszystkie wiadomości do:…”
Z listy rozwijalnej wybierz jedno ze swoich kont, na które zostaną dostarczone przechwycone wiadomości.
Potwierdź wybór

 

Czy artykuł był pomocny?

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Napisz!

Administratorem Twoich danych osobowych jest H88 S.A., więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przeczytasz w naszej Polityce prywatności.

Infolinia ogólna:
(61) 622 25 00

Infolinia dedykowana:
(61) 622 93 00

Tylko dla posiadaczy pakietów z dodatkiem "infolinia dedykowana"

Konto bankowe (mBank)
38 1140 1124 0000 5849 4900 1015

H88 S.A.
Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215 228,00 zł w pełni wpłacony.