Pomoc ogicom.pl

Centrum pomocy

szukaj

Wybierz temat lub wpisz, czego szukasz...

Strona główna » Poczta » Wysyłanie i odbieranie poczty » CATCH-ALL

CATCH-ALL


Włączenie tej opcji umożliwia otrzymywanie wszelkich wiadomości wysyłanych na nieistniejące adresy w Twojej domenie. Zwiększa ryzyko otrzymywania spamu, jednocześnie zapewniając, że otrzymasz na dane konto wiadomość niezależnie, czy ktoś prawidłowo wpisał część adresu znajdującą się przed znakiem @.

 

Aby skorzystać z tej opcji:

Zaloguj się do panelu jako administrator
Wybierz Serwer poczty i następnie Globalny antyspam.
Kliknij “Edytuj” przy domenie, której chcesz zmienić ustawienia antyspamowe
Domyślnie zaznaczoną jest opcja: “Odbijaj wiadomości do ich nadawcy” (Jeśli ktoś będzie próbował przesłać wiadomość na nieistniejący adres e-mail w Twojej domenie, otrzyma informację, że takie konto nie istnieje.)
Przełącz pole wyboru na: “Dostarcz wszystkie wiadomości do:...”
Z listy rozwijalnej wybierz jedno ze swoich kont, na które zostaną dostarczone przechwycone wiadomości.
Potwierdź wybór

 

H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony.
Jesteśmy częścią R22 S.A.